.: 100 запитань до механіка :: ВелоМакс :.

ГОЛОВНА | ФОРУМ | РЕМОНТ | МАГАЗИН | ЕРОТИКА| АДРЕСИ


СТАТТІ > 100 запитань до механіка

Сто запитань до механiка
(останнє оновлення від 09.01.2005)


Зміст:
1. Питання про колеса
2. Гальма також механiзм
3. Заднiй перемикач
4. Переднiй перемикач
5. Зазирни під кришечку
6. Зірочки ніндзя
7. Крутi пєдалi, пока нє далi
8. Грiмуча змiя вашого ровера
9. Кермо призначено для поворотiв налiво, направо та в iншi сторони
10.Ретельний догляд за ровером


1. Питання про колеса ...

1.1 Чи правда, що перед тим, як напомпувати колесо, слiд трохи вiдкрутити клапан, що знаходиться пiд захисним ковпачком ?
Правда, але тiльки для клапанiв типу Преста (SV, "спортивнi"). Якщо у Преста не викрутити клапан, то колесо взагалi неможливо накачати. Що стосуeться клапанiв типу Данлоп (DV, з гумкою), то камера з викрученим клапаном взагалi не буде тримати повiтря. Те саме стосуeться клапанiв типу Шредер (AV, золотниковi, як у автомобiля).

Види клапанів на камерах


1.2 Як сильно треба накачувати колесо ?
На борту покришки зазвичай вказана рекомендована величина тиску в PSI (в фунтах на кв. дюйм).

1 PSI = 0.07 атм, або ж 1 PSI = 1 кгc/см2 (як в манометрах).
Можна вважати, що 1 атм = 1 кгс/см2 = 1 Bar (Бар)

Тобто якщо на покришці написано, що накачувати треба до 45-60 PSI, це буде 3-4 атм (кгc/см2).

1.3 Чи можна помпувати колеса ровера компресором на АЗС ?
Так, якщо камери мають автомобiлнi золотники.

1.4 А якщо камери мають клапани типу Данлоп або спортивнi ?
Також можна, якщо застосувати спецiальнi перехiдники, що збiльшують дiаметр.

1.5 Як полегшити установку покришки, яка дуже туго надягаeться на обод ?
Края покришки i обода можна змазати мильним розчином або плином для миття посуду.

1.6 Чи можна для полегшення змастити покришку ?
Нi в якому разi! Мастильнi матерiали розiдають гуму i покришка може почати розкладатись.

1.7 В який бiк повинен бути спрямований асиметричний рисунок протектора ?
Зазвичай на бiчну поверхню покришки нанесена стрiлка с надписом "Drive" (Обертання), що вказуe напрямок для покришки заднього колеса або стрiлка з надписом "Rotation" для покришки переднього колеса. Якщо напрямок встановлення не позначено або надпис затертий, а рисунок протектора створюe букву "V", то вершина "V" на задньому колесi повинна бути спрямована донизу, а на передньому - вгору, якщо дивитись на ровер зпереду.

1.8 Чи можна полiрувати обода колес антикорозiйним полiролем ?
Неможна! Вiск, що мiститься у полiролi буде дiяти на гальмiвнi колодки як змазка i зменшувати ефективнiсть гальмування, альбо взагалi зробить гальмування неможливим. Бiльш того, вiск вплавиться у колодки, i тодi навiть пiсля iх чищення обод буде проковзувати.

1.9 Куди повиннi бути спрямованi ексцентрики, якими фiксують колеса ?
За рекомендацiєю Shimano: передній - вгору i назад, задній - вгору i уперед. Лапки ексцентрикiв повиннi знаходитись з лiвого боку ровера. Ексцентрики, що затиснуті таким способом, не зламаються при падінні.

передній - вгору i назад     задній - вгору i уперед

1.10 Наскiльки великим повинно бути зусилля, щоби зафiксувати колесо ексцентриком ?
У кiнцевiй фазi, лапка ексцентрика повинна повертатися зi значним зусиллям. Лапка повинна залишати на долонi характерний слiд.

1.11 Чи можна для того, щоби справдi надiйно закрiпити колесо, використати "подовжувач" у виглядi вiдрiзка труби, насадженого на лапку ексцентрика?
В жодному разі, бо ексцентриковий затискач розрахований лише на силу руки. Застосувавши приладдя, що збiльшує силу, можна зламати механiзм.

догори


2. Гальма також механiзм ...

2.1 Що робити, якщо не вдається зняти колесо через те, що покришку "не пускають" гальмiвнi колодки ? Чи треба випустити повiтря iз камери ?
Нi, слід стиснути руками важелi гальма i вiд'єднати трос вiд одного з важелiв, а якщо це не вдається, то слiд вкрутити регулювальну втулку до упора в корпус гальмiвноi ручки, щоби послабити натяжiння гальмiвного троса, а потiм від'єднати трос.

2.2 Коли потрібно замiняти гальмiвнi колодки ?
Гальмiвнi колодки треба замiнити тодi, коли на них почнуть зникати канавки.

2.3 На якiй вiдстанi вiд обода повиннi знаходитися гальмiвнi колодки ?
Вiд 1.5 до 2,0 мм.

2.4 Чи повиннi гальмiвнi колодки бути встановленi паралельно до поверхнi обода ?
Нi! Вони повиннi бути встановленi пiд певним кутом до обода. Колодки повиннi наближатися до обода у напрямку до передньоi частини ровера. Передня частина колодки колодки повинна бути вiддалена вiд обода приблизно на 1,5мм, а задня - приблизно на на 2,0 мм.

2.5 Що робити, коли колодки вiддаленi вiд обода на вiдстань бiльше 2 мм?
Треба трохи викрутити iз корпуса гальмiвноi ручки регулювальну втулку, в яку спираєься оболонка троса.

2.6 Що робити, коли пiсля викручування регулювальноi втулки на всю довжину рiзi, колодки все одно вiддаленi вiд обода бiльше, нiж на 2 мм ?
Слiд закрутити регулювальну втулку до упора, а потiм послабити гвинт, який затискає торс на гальмiвному важелi. Пiсля цього плоскогубцями пiдтягнiть трос i затягнiть затисний гвинт.

пiдтягнiть трос i затягнiть затисний гвинт

2.7 Що робити, коли одна колодка треться об обiд, а друга не торкається обода ?
В цьому випадку слiд трохи вiдкрутити або закрутити хрестовою викруткою регулювальнi гвинти, якi знаходяться у нижнiй частинi гальмiвних важелiв.

слiд трохи вiдкрутити або закрутити хрестовою викруткою регулювальнi гвинти

2.8 А якщо пiсля закручування регулювального гвинта на всю довжину рiзi, колодка всеж-таки знаходиться надто близько до обода ?
В такому випадку його необхiдно викрутити до початкового стану, потiм вiдкрутити гвинт, що крiпить гальмiвний важель до рами (до вилки), трохи зсунути важель по осi вiд рами (вiд вилки). Ви побачите три отвори у фланці осі. Переставте пружину у верхній отвір. Пiсля цього повторіть регулювання гвинтом.

2.9 Як виставити гальмiвнi колодки по висотi вiдносно обода ?
Слiд шестигранним ключом на 5мм заблокувати гвинт, що крiпить гальмiвну колодку до важеля. З другого боку важеля ключом на 10мм послабити гайку, виставити колодку i затягнути гайку.

ключом на 10мм послабити гайку, виставити колодку i затягнути гайку

2.10 Як виставити гальмiвнi колодки по висотi, вони ж вiддаленi вiд обода ?
Остаточне встановлення виконується при затиснутому гальмi, так, щоби колодки прилягали до обода. До речi, краще буде, якщо Ви знiмете гуму з колеса коли будете виставляти гальмiвнi колодки - тодi Ви будете краще бачити, що робите.

2.11 Чи сумісні гальмівні ручки вібрейка та кантилеверного гальма ?
Ручки консольного гальма з центральною тягою (кантилеверного) та вібрейка - несумісні. Хід тросика у кантилеверних гальм приблизно 25 мм, а у вібрейків мінимум 35 мм. Якщо під'єднати ручки від кантилеверів до гальм вібрейк, то отримаємо на виході дуже "різке" гальмування та необхідність ретельно слідкувати за станом коліс. Якщо колесо погано відцентроване, то обод буде постійно торкатись до гальмівних колодок. Якщо ви при таких умовах yt dslwtynhedfnb rjktcj? f ghjcnj збільшитb відстань між ободом і колодками, то гальмування буде дуже слабке. Доведеться з півгодини шукати компромісне положення колодок, щоби така система запрацювала. Тому краще з нею не зв'язуватись.

догори


3. Заднiй перемикач...

3.1 Що робити, коли заднiй перемикач не перекидає ланцюг на найбiльшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт, позначений лiтерою "L" (LOW- низька), який знаходиться на перемикачi i спробувати перемикнути. Повторювати, поки не переключиться нормально.

трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт L i спробувати перемикнути

3.2 Що робити, коли при переключеннi, заднiй перемикач зкидує ланцюг з найбiльшої зiрочки на шприхи ?
Треба трохи закрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "L" (LOW - низька) i спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться нормально.

3.3 Що робити, коли заднiй перемикач не перекдає ланцюг на найменьшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "H" (HIGH - висока) i спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться нормально.

трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт H i спробувати переключити

3.4 Що робити, коли при переключенi, заднiй перемикач зкидує ланцюг з найменшої зiрочки у промiжок мiж блоком зiрочок i гаком рами ?
Слiд трохи закрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "H", (HIGH - висока) i спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться нормально.

3.5 Що робити, якщо пiд час руху чути, як ланцюг треться об веденi зiрочки ?
Слiд вiдрегулювати положення рамки заднього перемикача вiдносно ведених зiрочок. Для цього треба перевести ланцюг на середню передачу i вiдкрутити або закрутити регулювальну втулку, в яку входить оболонка троса, так, щоби ролiк каретки знаходився у однiй площинi з веденою зiрочкою.

перевести ланцюг на середню передачу i вiдкрутити або закрутити регулювальну втулку   перевести ланцюг на середню передачу i вiдкрутити або закрутити регулювальну втулку

3.6 Що робити, коли заднiй перемикач навiть пiсля регулювання гвинтом "L" (п. 3.2) та регулювальною втулкою (п. 3.5) все одно не перекидає ланцюг на найменшу зiрочку ?
Треба трохи вiдкрутити зажимний гвинт троса, послабити трос i знов затягнути зажимний гвинт. Спробуйте переключити. Провторювати, поки не переключиться, виконуючи при необхiдностi операцiї пунктiв 3.1 - 3.6.

3.7 Що робити, коли заднiй перемикач навiть пiсля регулювання гвинтом "H" (п. 3.1) i повнiстю викрученiй регулювальнiй втулцi (п. 3.5) все одно не перекидає ланцюг на найбiльшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити зажимний гвинт троса, пiдтягнути торс пасатижами i знов закрутити зажимний гвинт. Спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться, виконуючи при необхiдностi операцiї пунктiв 3.1 - 3.6.

3.8 Чому навiть пiсля регулювань п. 3.1 - 3.7 манетка все ж таки не пересуває заднiй перемикач, або пересуває його лише на декiлька зiрочок ?
Причина може бути у несумiсностi манетки i блока зiрочок.

3.9 Як виявити такую несумiснiсть ?
Порахувати кiлькiсть зiрочок у блоцi i кiлькiсть цифр (або подiлок) на манетцi. Вони повиннi спiвпадати ( 7 i 7, а не 8 i 7).

3.10 Чому незважаючи на однакову кiлькiсть зiрочок i подiлок на манетцi, заднiй перемикач i далi не працює як слiд ? Причина може бути у невiдповiдностi стандартiв виконання манетки та заднього перемикача. Манетка може бути Shimano, а задній перемикач SRAM чи SunTour, або навпаки. Це пов'язано з різними передавальними відношеннями манеток та перемикачей.

3.11 Якщо поставити на велосипед 9-ти швідкісний задній перемикач, то потрібно заміняти касету ?
Касету міняти не потрібно.

3.11 Який ролiк при складаннi каретки заднього перемикача встановлюeться зверху ?
Той, в який запресована металiчна втулка. На ньому ще є надпис "centeron-G-pulley"

догори


4. Переднiй перемикач ...

4.0 Який зазор має бути між рамкою перемикача та найбільшою зірочкою ?

зазор між рамкою перемикача та найбільшою зірочкою

4.1 Що робити, коли переднiй перемикач не перекидує ланцюг на найбiльшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "H", (HIGH - висока) i спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться. Відстань між зовнішньою пластиною рамки перемикача і ланцюгом повинна складати 1-1,5 мм.

трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт H i спробувати переключити

4.2 Що робити, коли переднiй премикач зкидує ланцюг з найбiльшоi зiрочки на корбу ?
Треба трохи закрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "H", (HIGH - висока) i спробувати переключити. Повторювати, поки не перестане зкидувати.

4.3 Що робити, коли переднiй перемикач не перекидує ланцюг на найменшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт позначений лiтерою "L", (LOW - низька) i спробувати переключити. Повторювати, поки не переключиться. Відстань між внутрішньою пластиною рамки перемикача і ланцюгом повинна складати 1-1,5 мм.

трохи вiдкрутити обмежуючий гвинт L i спробувати переключити

4.4 Що робити, коли переднiй премикач зкидує ланцюг з найменшоi зiрочки на раму ?
Треба трохи закрутити обмежуючий гвинт, позначений лiтерою "L", (LOW - низька) i спробувати переключити. Повторювати, поки не перестане зкидувати.

4.5 Що робити, коли переднiй перемикач не працює як слiд, тобто при обертаннi педалей чути, як ланцюг треться об рамку перемикача ?
Слiд вiдрегулювати положення рамки переднього перемикача вiдносно ведучих зiрочок. Для цього треба перевести перемикач на середню передачу, а потiм трохи вiдкрутити або закрутити регулювальну втулку, що на корпусi лiвої манетки, таким чином, щоби рамка перемикача не дотикалася анi ланцюга, анi зiрочок. Регулювання слiд провести i для крайнiх положень.

трохи вiдкрутити або закрутити регулювальну втулку

4.6 Що робити, коли переднiй перемикач навiть пiсля регулювання гвинтом "L" i регулювальною втулкою (п. 4.5) все одно не перекидає ланцюг на найменшу ведучу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити затисний гвинт троса, послабити трос i знов закрутити гвинт. Спробувати переключити. Провторювати, поки не переключиться, виконуючи у разi необхiдностi дiї пунктiв 4.1 - 4.6.

трохи вiдкрутити затисний гвинт троса, послабити трос i знов закрутити гвинт

4.7 Що робити, коли переднiй перемикач навiть пiсля регулювання гвинтом "H" i максимального вiдгвинчування регулювальної втулки (п. 4.5) все одно не перекидає ланцюг на бiльшу зiрочку ?
Слiд трохи вiдкрутити зажимний гвинт троса, натягнути трос плоскогубцями i знову закрутити зажимний гвинт. Спробувати переключити. Повторювати, поки не почне переключатися, виконуючи при необхiдностi дii п. 4.1 - 4.7.

4.8 Чому навiть пiсля виконання регулювань п. 4.1 - 4.7 манетка всеж-таки не перемiщує переднiй перемикач ?
Причина може бути у несумiсностi манетки i ведучiх зiрочок.

4.9 Як виявити таку несумiснiсть ?
Переконайтеся, що на ведучих зiрочках вiдштампованi спецiальнi заглиблення i є зубцi для переключення (Dual SIS).

4.10 Чому навiть пiсля виконання рекомендацiй п. 4.1 - 4.9 переднiй перемикач все одно не перекидаe ланцюг ?
Причиною може бути: пошкодженя троса, заклинювання троса в оболонцi, руйнування волокон троса або забруднення троса пiд оболонкою, або завелика довжина ланцюга.

догори


5. Зазирни під кришечку

5.1 Як часто слід змащувати підшипники втулок ?
Кожні 1500-2000 км, або (при незначному пробігу) мінімум раз у сезон.

5.2 Як дістатися до підшипників втулок ?
Тримаючи ключем конус підшипника, відкрутити контргайку, а потім сам конус. Після цього витягнути вісь з іншим конусом. Розбирання задньої втулки виконується так само, тільки перед тим, як зняти конуса, слід зняти блок зірочок.

5.3 При обслуговуванні втулки її досить тільки змастити ?
Ні, попередньо чашки підшипників і конуса необхідно ретельно очистити від бруду,(авіаційним гасом не рекомендується).

5.4 Чи можна встановлювати назад у втулку конуса і кульки, що стояли у втулці до розбирання, якщо вони мають видимі нерівності ?
Ні в якому разі - конуса і кульки з видимими дефектами треба замінити.

5.5 Чи можна встановлювати нові конуса і кульки довільно ?
Ні, вони повинні мати такі ж розміри, як заводські, що стояли у втулці. Найкраще - якщо того ж самого виробника і того ж самого року випуску (це особливо важливо у випадку застосування компонентів фірми Shimano). Дуже хорошу якість мають кульки від тарільчастих підшипників радянського виробництва.

5.6 Яку змазку можна використовувати для конусів підшипників ?
Густу водовідштов@#$чу велосипедну змазку Pedros Syn Grease. Або, наприклад, ШРУС-4, Літол-24, STP Poly-Plus.

5.7 З чого почати складання втулки ?
З набивання густою змазкою чашок підшипників і розміщення в чашках необхідної кількості каліброваних кульок.

5.8 Як калібруются кульки перед встановленням у підшипники ?
За допомогою мікрометра вони сортуються на групи, у яких кульки відрізняються по діаметру (в ідеальному випадку) не більш, ніж на 10 мкм.

5.9 Чи досить при складанні втулки тільки нагвинтити на вісь конус і контргайку ?
Ні, спочатку треба міцно стягнути між собою конус і гайку, що не знімалися з осі.

5.10 Чи слід конус і контргайку закручувати до упора ?
Ні, треба залишити такий зазор, щоб вісь крутилася вільно, без ривків і без люфтів.

5.11 Чи існує якийсь критерій при регулюванні зазору в підшипниках втулок ?
Єдиного такого критерію немає. Орієнтовно можна запропонувати такий спосіб: закрутити конус і контргайку до упора, а потім дотримуючи ключем один з конусів відпустити інший на пів-оберта. Перевірити люфт осі. Щоби перевірити, чи добре відрегульовані підшипники, треба повернути колесо (без відбивача) так, щоби клапан знаходився горизонтально. Колесо повинно повернутися під дією маси клапана. (див. п. 5.10).

5.12 Що таке "Borozon" ?
Borozon - це спосіб полірування з алмазним пилом. Забезпечує найвищу якість поверхні, на відміну від подвійного, а тим більше одинарного полірування. Технологію Борозон застосовують на втулках Shimano починаючи з групи LX.

догори


6. Зірочки ніндзя

6.0 Як правильно рахувати задні зірочки ?
Зірки починають рахувати від рами.

6.1 Від чого виникає "плавання" блоку ведених зірочок, коли ланцюг нерухомий, а колесо обертається ?
Зазвичай це наслідок неточного виготовлення втулки заднього колеса, найчастіше зібраної з декількох частин.

6.2 Як ліквідувати це явище ? У більшості випадків можна тільки заменити втулку на іншу, виготовлену з цільного шматка дюралю.

6.3 А якщо блок ведених зірочок "плаває" незважаючи на установку втулки хорошої якості ?
Значить у цьому винний сам блок ведених зірочок.

6.4 Як зняти з втулки блок ведених зірочок ?
Блок, встановлений на різі відкручується за допомогою спеціального ключа, наприклад шлицевого, що насувається на вісь втулки. Для блоків різних виробників такі ключі різні.

6.5 Як знімаються з втулки касетні блоки зірочок ?
Можливі два варіанти: або відкрутити найменшу зірочку, що тримає на касеті весь пакет зірочок (у старих моделей), або відкрутити стопорне кільце (Lock Ring).

відкрутити стопорне кільце (Lock Ring)

6.6 Чим відкрутити найменшу зірочку, що тримає пакет зірочок на касеті старої моделі?
Двома ланцюговими ключами або за допомогою одного ланцюгового ключа і лещат.

Ланцюговий ключ (хлист)

6.7 Як відкрутити найменшу зірочку (на касеті старої моделі) за допомогою двох ланцюгових ключів ?
Ланцюг одного ключа треба накласти на одну з великих ведених зірочок, а ланцюг другого на саму маленьку, що тримає пакет. Найменша зірочка відкручується проти годинникової стрілки, тому ключі слід накладати у відповідних положеннях.

6.8 Як відкрутити найменшу зірочку (на касеті старої моделі) за допомогою ланцюгового ключа і лещат ?
Найменшу зірочку треба обернути шматком старого ланцюга і затиснути в могутні лещата (не занадто сильно, щоби не зламати). Потім на одну з великих зірочок накласти ланцюговий ключ і відкрутити її (ключ, якщо дивитися на блок зірочок, треба повертати по годинниковій стрілці).

6.9 Як відкрутити стопорне кільце, що тримає пакет зірочок у касеті ?
Треба накласти ланцюговий ключ на одну із середніх зірочок блоку, а в шлицевий отвір стопорного кільця вставити спеціальний касетний ключ. Потім нерухомо утримуючи ланцюговим ключем зірочки, відкрутити стопорне кільце касетним ключем проти годинникової стрілки. Або навпаки, можна затиснути касетний ключ у тисках, а відкручувати кільце за допомогою ланцюгового ключа.

накласти ланцюговий ключ на одну із середніх зірочок, а в шлицевий отвір стопорного 
кільця вставити спеціальний касетний ключ

6.10 Як від'єднати барабан касети від втулки ?
Після того, як із втулки вийняли вісь (див. п. 5.2), у корпус барабана слід вставити шестигранний ключ на 10 мм і відкрутити проти годинникової стрілки. Зняти барабан касети "дєло нєхітроє", але його повна розборка і складання змусить Вас виявити чудеса терпіння (Дзен), точності (Орігамі) і комбінаторики (Камасутра).

в корпус барабана вставити шестигранний ключ на 10 мм і відкрутити проти годинникової стрілки


догори


7. Крутi пєдалi, пока нє далi ...

7.1 Що робити, коли чути, що корби скрiплять ?
Якщо це не клинковi корби, (як на "Туристi", де вистачить просто пiдбити клинки), то треба докрутити гвинти, якими корби крiпяться до вала каретки.

7.2 Як часто слід підтягувати гвинти, що кріплять корби до вала каретки ?
У нового ровера - після встановлення нових корбів. Після заміни вала каретки або після перебирання механізма, ці гвинти слід дотягувати приблизно кожні 50 км на протязі перших 150 км пробігу та один раз після кожних наступних 200 км пробігу.

гвинти слід дотягувати приблизно кожні 50 км на протязі перших 150 км пробігу

7.3 Як зняти корби з вала, якщо вони без клинків ? Чи можна їх збити молотком ?
В жодному разі ! Для цього існує спеціальний зйомник, який вкручується в отвір на корбі. Потім у внутрішню частину зйомника загвинчується болт, який впираючись у торець вала каретки "зтягує" корбу з вала. Перед тим, як знімати корби з вала, побризкайте в отвір на корбі рідиною WD-40, яка продається в автомагазинах.

7.4 Чим можна зняти корбу, якщо в ній залишився ушкоджений зйомник або зірвана різь під зйомник?
У цьому випадку можна скористатися зйомником для підшипників, який продається на будь-якому інструментальному магазині.

7.5 Чому ланцюг сам по собі перекидаєтся з однієї ведучої зірочки на іншу, незважаючи на те, що передній перемикач правильно відрегульований ?
Причина може бути в послабленні затяжки гвинтів, котрими ведучі зірочки кріпляться до правої корби.

7.6 Чи можна пригвинчувати ведучі зірочки до корби у довільному положенні ?
Ні, особливо якщо маєте справу з системою HyperDrive фірмы Shimano або з подібними системами, які дозволяють стрибкоподібне перемикання передач зпереду.

мітки повинні співпадати

7.7 Як правильно закріпити зірочки на корбах системи Hyper Drive ?
До найбільшої зірочки приклепаний штифт, який перешкоджає попаданню ланцюга у проміжок між корбою і зірочкою. Цей штіфт при складанні повинен стирчати у бік корби. Інші зірочки мають заводське клеймо. При складанні ці клейма повинні знаходитись одне над одним і дивитись у один бік.

7.8 А чи існує стандарт на кріплення зірок до корбів ?
Так, існує. Чотирьохлапка та п'ятилапка, а також "компакт" та "стандарт" - у залежності від радіуса, на який віддалені посадочні отвори від осі каретки. Також відрізняються системи для гірських та шосейних велосипедів.

Стандарти систем зліва направо:
сучасна шосейна,
стара п'ятилапка-стандарт,
стара п'ятилапка-компакт,
сучасна чотирьохлапка


Система чотирьохлапка
(4-arm)
п'ятилапка
компакт
(5-arm)
п'ятилапка
стандарт
(5-arm)
шосейна
двозіркова
діаметр
великої та середньої
зірочок
104 мм 94 мм 110 мм 130(135) мм
діаметр
маленької зірочки
64 мм 58 мм 74 мм -
 


7.9 Як встановлюються підшипники на вал каретки ?
Прорізями сепараторів у бік конусів.

7.10 Чому після заміни вала каретки, передній перемикач не може перекинути ланцюг на найбільшу зірочку, хоча гвинт "H" повністю відкручений ?
Ймовірно тому, що вал помилково встановлений довгою шийкою вліво, а має бути навпаки.

7.11 Чи слід встановлювати корби на вал в тому самому положенні, як вони були раніше ?
Ні, після кожного зняття корбів і змащування підшипників каретки, корби треба встановлювати на вал з поворотом на 90° відносно попереднього положення, щоби забезпечити рівномірний знос підшипників.

7.12 Після того, як відкрутили ліву чашку виявилося, що в каретці залишилася якась металічна деталь з валом каретки всередині. Що це таке ?
Це так званий картрiдж, що представляє собою заводський складальний вузол, у якому зібрані підшипники і вал каретки. Картрiдж - вузол одноразового використання, він не ремонтується, а заміняється весь цілком.

металічна деталь з валом каретки всередині

7.13 Яка різь буває у каретці ?
У таблиці наведені найбільш поширені типи кареток та їх типорозміри.

Каретка англійска
BCS/BSA
радянська
ХВЗ
радянська
ММВЗ
французька
FRA
італійська
ITA
Томсона
тип чашок
на різі на різі запресовані на різі на різі запресовані
різь/дiаметр 1,37" х 24 tpi спM35x1 нема даних M35x1 36 мм x 24 tpi 40 мм
ліва чашка права різь права різь лівий конус:
ліва, M18x1
права різь права різь -
права чашка ліва різь ліва різь правий конус
ліва, M18x1
права різь права різь -
У 1997р. з'явились французькі каретки з лівою різзю на правій чашці.
 


7.14 Чим ще відрізняються між собою картриджі, крім діаметрів ?
Довжиною вала та видом посадочних місць під корби. Довжина вала залежить від того, яка система встановлюється на велосипед. Довжина вала та параметри різі картриджа зазвичай відштамповані на його корпусі.

звичайний картридж з квадратним валом    картридж типу «Ізис» з півкруглими шліцами

картридж типу «Окталінк» з прямокутними шліцами


догори

8. Грiмуча змiя вашого ровера ...

8.1 Чому новий ланцюг проскокує, якщо встановити його на старий блок зiрочок ?
У процесi експлуатацiї у ланцюга збiльшується крок. Оскільки крок зірочок незмінний, через деякий час починають зношуватись їх зубцi так, щоби наздогнати крок ланцюга. Зношенi зубцi погано зачiплюються з ланками нового ланцюга, бо нові ланки мають менший крок.

8.2 Чи видовжується ланцюг у процесi експлуатацii через те, що пiд дiєю навантажень розтягуються його ланки ?
Нi, збiльшення загальноi довжини ланцюга вiдбуваeться за рахунок зносу штифтів (пінів) та роликiв.

8.3 А якщо вiд'єднати частину ланок вiд зношеного ланцюга (тобто вкоротити його), чи можна буде ним користуватися далi, i чи не буде вiн проскокувати ?
Нi, вiн не буде нормально працювати, оскiльки у зношеного ланцюга збiльшуeться крок, а довжина ланцюга у цьому випадку не має нiякого значення.

8.4 Що треба зробити, щоби ланцюг менше зношувався ?
Слiд змащувати його вiдповiдною змазкою i частiше чистити. Найпростіший спосіб - використати спеціальну машинку для чищення ланцюга. Це нехитрий пристрій зі щітками, який надягається на ланцюг.

8.5 Що треба робити, щоби ланцюг менше зношував зiрочки ?
Бажано ставити новий ланцюг хоча б два рази на сезон, коли старий ланцюг ще не встиг геть зноситися.

8.6 Що означає "користуватись ланцюгами по колу" або "їздити в три ланцюги" ?
Через 500-800 км ланцюг знімаємо, чистимо та відкладаємо до кращих часів. Ставимо такий самий новенький ланцюг ще на стільки ж км. Потім так само третій ланц. Потім знов перший, вже по другому колу. Коли 3 рази по 3 ланцюга відпрацюють, викидаєш усі три та касету (блок задніх зірочок) та купуєш все нове: касету + 3 однакових ланцюга.
Головна ідея полягає в тому, що ланцюг зношується приблизно в 2-3 рази швидше, ніж зірки на касеті та в 4-6 разів швидше зірок системи. Це - у випадку вчасної заміни ланцюга. Якщо ж ланцюг не поміняти вчасно, то сильно зношений ланц почне швидко "зїдати касету. Тоді разом з ланцюгом доведеться заміняти ще й касету, а у гіршому випадку ще й систему.

8.7 Коли ланцюг потрiбно негайно замiнити ?
При його видовженнi бiльше, чим на 2,5%, або якщо проба з 10 ланок при вимiрюваннi в натгянутому станi маe довжину мiж центрами пінів не 127 мм, а 130,17 мм. Доречі, в цьому випадку доведеться заміняти касету і ведучі зірочки.

8.8 Як, не вдаючись до нудних i брудних вимiрiв, впевнитись, що ланцюг надто зносився ?
Є два варiанти: скористатись спецiальним калiбром для ланцюгiв, або притиснути рукою дiлянку ланцюга на найбiльшiй ведучiй зiрочцi (з боку переднього колеса) та спробувати вiдтягнути ланцюг вiд зiрочки. Якщо ланцюг вiдтягнеться на 2 мм (i бiльше), то його слiд замiнити.

8.9 Як зняти ланцюг ?
Треба знайти та роз'єднати замикаючу ланку.

з'єднуюча ланка фірми SRAM


8.10 Як зняти ланцюг, що не має замикаючоi ланки ?
Для цього застосовується спеціальний інструмент: витискач ланцюга, за допомогою якого штифт (пін) витискається з ланки. А можете просто розпилити раму болгаркою ...

витискач ланцюга


8.11 Чим з'єднати ланцюг, який не має замикаючоi ланки ?
Для цього застосовуються спеціальні ремонтні піни. Але знайти їх важко, тому у більшості випадків ланцюг з'єднують старим піном без шкоди для його міцності. Оскільки ремонтні піни мають дещо більший діаметр, з'єднувати ланцюг вживаним ремонтним піном неможна. Неможна також ставити звичайний пін в отвір, де раніше стояв ремонтний пін. Найлегший варіант - придбати декілька з'єднуючих ланок і мати чистий спокій.

8.12 Яку довжину повинен мати ланцюг ?
Ніхто не знає... Але хитрі японці придумали такий спосіб:

Яку довжину повинен мати ланцюг ?

8.13 Чи можна змащувати ланцюг і пiдшипники харчовим маслом, салом або олieю ?
Тільки в умовах бойових дій на жирокомбінаті, а так - в жодному разi! Цi продукти видiляють жировi кислоти, якi поки висохнуть, викликають корозiю, а пiсля того, як висохнуть все до себе приклеюють.

8.14 Що означаe клеймо UG на ланцюгу ?
Uni Glide, це система, що полегшує переключення передач, спроектована фiрмою Shimano. Характерною рисою системи є ланки ланцюга з розширеною середньою частиною, а також зкрученi, нiби м'яка китайська викрутка вершини зубцiв ведених зiрочок. Ланцюг Uni Glide може працювати тiльки з блоками на 7 зiрочок.

8.15 Що означає клеймо НG на ланцюгу ?
Hyper Glide, це також система, спроектована фiрмою Shimano. Ланцюг i зiрочки сконструйованi так, щоби iх сумiсна робота дозволяла негайне, стрибкоподiбне переключення передач. Ланцюги такоi системи зазвичай працюють з касетами на 7-8 та 9 зірочок. Їх можна розрізнити по надписах на ланках: narrow для 7-8 та super narrow для 9.

8.16 Що означаe клеймо IG на ланцюгу ?
Interactive Glide це подальший розвиток системи Shimano Hyper Glide. Застосування ланцюга Interactive Glide дозволяє переключати передачi значно тихiше, з меншим зусиллям. Ланцюг IG може працювати з iншими компонентами (стандарту UG та HG), але тодi вона не буде працювати так тихо. Ланцюги такоi системи зазвичай працюють з касетами на 8 зірочок (деякі на 7).

8.17 Яка різниця у ланцюгах на 7, 8, 9 зірочок ?

Кількість зірочок у касеті Ширина ланцюга, мм
1 8,7-11
4-5 8,7
6 7,8
7 7,3
8 7,1
9 6,6
10 ~6,3
 


догори


9. Кермо призначено для поворотiв налiво, направо та в iншi боки ...

9.1 Чому iнодi пiд час гальмування виникає враження, що вилка рухається вперед-назад вiдносно рами ?
Причиною може бути послаблення колонки керма: просiла нижня чашка чи вiдкрутився верхнiй конус i контргайка. (У випадку класичноi колонки керма)

9.2 Як це виправити ?
Слiд однiєю рукою затиснути переднє гальмо i порухати ровером вперед-назад, а палець другої руки притиснути до стику чашки та конуса верхнього пiдшипника. Якщо в цьому мiсцi буде вiдчуватися люфт, то необхiдно пiдтягнути конус i зафiксувати його контргайкою. Якщо ніякої великої гайки зверху на колонці немає, значить це колонка типу а-хед (a-head), підтягується вона за допомогою центрального гвината. Процедура її підтяжки розглянута у статті "Регулюємо А-хед". Як бачите, для регулювання колонки а-хед непотрібні великі гаєчні ключі, знадобиться тільки шестигранний ключ на 5 мм.

різьбова колонка керма      колонка типу а-хед

9.3 Чому при поворотi кермо повертається не плавно, а ривками, кожного разу перескакуючи на певний кут ?
Тому що в конусi нижнього пiдшипника (на вилцi) та в чашцi нижнього пiдшипника керма з'явилися вибоiни вiд кульок.

9.4 Як замiнити конус нижнього пiдшипника ?
Слiд зняти вилку, зняти старий конус i встановити новий.

9.5 Як зняти з вилки старий конус пiдшипника ?
Вперти алюмiнiєвий пруток у нижнiй край конуса i легкими ударами молотка збити конус, пiдкладаючи пруток по черзi зпереду та ззаду конуса. В добре облаштованих майстернях застосовують спеціальний зйомник.

легкими ударами молотка збити конус, 
пiдкладаючи пруток по черзi пiд передню та задню сторону конуса

9.6 Як насадити на вилку новий конус пiдшипника, щоби не пошкодити його робочу поверхню ?
За допомогою обрiзка труби, внутрiшнiй дiаметр якої трохи бiльший зовнiшнього дiаметра стержня вилки, а довжина - бiльша довжини стержня. Конус слiд набивати легкими ударами молотка по торцю труби. Не забудьте попередньо змастити посадочне місце під конус.

9.7 Як зняти зношену чашку нижнього пiдшипника колонки керма ?
Слiд вставити дюралевий або неметалічний пруток зверху в раму i вперти його в торець чашки пiдшипника. Легко вдаряючи молотком у рiзнi точки торця чашки, поступово вибити ii з рами.

9.8 Як встановити нову чашку пiдшипника колонки керма ?
Чашку треба легенько втиснути в раму, а потiм, користуючись пiдкладкою з твердого дерева, вдаряючи молотком вбити чашку до упора. Якщо пiд рукою є потужнi лещата, то можна скористатися ними як пресом i запресувати чашку, застосовуючи при цьому дерев'янi пiдкладки. У майстернях для встановлення нових чашок використовують спецiальнi пристосування.

9.9 Як встановити вилку назад на раму, пiсля замiни пiдшипникових чашок колонки керма ?
Слiд змастити чашки пiдшипникiв, вкласти в них необхiдну кiлькiсть кульок, зiбрати, закрутити та вiдрегулювати (подiбно до втулок п. 5.3 -5.10). Регулювання треба повторити пiсля перших 50 та 100 км пробiгу, щоби чашки "усiлися" в рамi.

9.10 Як мають бути встановленi пiдшипники у чашки ?
Прорiзями сепараторiв у бiк конусiв. Можна просто насипати вiдповiдну кiлькiсть кульок у чашки. Тодi буде так званий "насипний" пiдшипник.

    


9.11 Що можна зробити, коли кермо в один бiк повертаeться легко, а другий - чим дальше, тим важче ?
Причина цього явища - непаралельнiсть торцiв шийки рами, (а через це й чашок пiдшипникiв колонки керма) i (або) викривлення поверхнi посадочного мiсця пiд конус на вилцi. Доведення до параллельностi торцiв шийки рами i вилки виконуeться спецiальними фрезами в добре обладнанiй веломайстернi.

Доведення до параллельностi торцiв виконуeться спецiальними фрезами

9.12 Що таке "оверсайз" (oversize) та "уанпойнтфайв" (onepointfive) ?
Це типорозмiри колонки керма. У таблицi наведенi найбiльш поширені типи колонок керма та розмiри iх елементiв.

Стандарт радянський
ХВЗ, ММВЗ
міжнародний
ISO
шосейний
а-хед
французький
FRA
оверсайз
а-хед
оверсайз
різьбовий
супер оверсайз уанпойнт-
файв
Дiаметр рiзi на стержні вилки спМ26х1
(спМ25х1)
1" х 24 tpi без різі
Ф=25,4 мм
М25 х 1,0 без різі
Ф=28,6 мм
1⅛" х 26 tpi 1¼" х 26 tpi без різі
Ф=1½"
Посадочний дiаметр чашок немає
даних
30,2 мм 30,2 мм 30,2 мм 34,0 мм 34,0 мм 37,0 мм немає
даних
Посадочний дiаметр конуса немає
даних
27,0 мм 26,4 мм 26,4 мм 30,0 мм 30,0 мм 37,0 мм немає даних
Дiаметр виноса керма 22,0 мм 22,2 мм 25,4 мм 22,2 мм 28,6 мм 25,4 мм 28,6 мм 1½"
 


догори


10. Ретельний догляд за ровером ...

10.1 Чи можна мити ровер водою пiд тиском (наприклад, апаратом для миття авто)?
Не рекомендуeться, бо вода i бруд можуть попасти у пiдшипники - тиск води досить високий.

10.2 Чи можна чистити ровер стисненим повiтрям (напр. вiд компресора на АЗС) ?
Нi, потiк повiтря може занести в пiдшипники бруд.

10.3 Чим можна почистити брудний ровер?
Весь ровер - водою з невеликою кiлькiстю засобу для миття посуду, поливаючи наприклад iз лiйки, а пiсля того велосипед треба насухо витерти.

10.4 Чим очистити вiд змазки пiдшипники, каретку, колонку керма, ролики заднього перемикача та iншi частини ?
Змивкою для змазки (знежирювач, так званий degreaser), на основi цитрусових.

10.5 А можна застосовувати гас, бензин та iншi органичнi розчинники ?
Керосин можна використати для чищення вузлiв, якi не мiстять деталей iз гуми або м'якоi пластмаси. Те саме стосуeться й бензина. Розчинниками типу нiтро, толуолових, ксiлолових, авiацiйним керосином, та iн. користуватись не бажано, через iх токсичнiсть.

10.6 Як змащувати троси управлiння?
Протягнiть трос через парафiновую свiчку, i вiн покриється шаром змазки. Крiм того, перед встановленням нового торса вiдшлiфуйте його дрiбним наждачним папiром. Трос буде добре ковзати.

10.7 Чим відрізняються між собою оболонки для гальмівних тросиків та для перемикачів ?
У гальмівних оболонках спіраль, в оболонках для перемикачів - поздовжні жили.

10.8 Новий тросик задовгий, як його обрізати ?
Відмірявши необхідну довжину, покласти на металічну поверхню та різко відрубати зубілом. Естети користуються спеціальними тросорізами. Оболонку троса краще обрізати тільки тросорізом.

Тросоріз фірми LiFu - непогане рішення для домашньої майстерні


10.9 Чи можна змащувати ланцюг змазкою для пiдшипникiв ?
Нi, ланцюг слiд змащувати спеціальною водовiдштов@#$чою змазкою, досить густою, але, щоби вона могла затiкати мiж деталями ланцюга. Дуже зручними є аєрозольні змазки.

10.10 Чи можно посипати грiпси зсередини тальком, щоби легше було натягнути iх на кермо ?
Нi, з тальком грiпси не будуть щiльно прилягати до керма й будуть провертатися, а в самий вiдповiдальний момент можуть зiскочити.

10.11 Як зняти з керма грiпсу, котра дуже щiльно сидить ?
Вприснiть під гріпсу води iз одноразового шпрiца.

Вприснiть мiж кермом i грiпсою води iз одноразового шпрiца.

10.12 Що зробити, щоби грiпса мiцно трималася на кермi?
Слiд знежирити кермо i внутрiшню поверхню грiпси спiртом (не використовувати бензин та розчинники). Цього повинно вистачити. Для впевненостi можна бризнути під грiпсу лаком для волосся.

10.13 Що зробити, щоби оболонки тросiв не обдирали фарбу на рамi ?
Для цього існують спеціальні захисні наклейки. Але можна наклеїти на раму кавалки прозорого або кольорового оракалу - його простіше знайти. Прозорий скоч швидко зiпсується.

10.14 Що зробити, щоби ланцюг не обдирав фарбу на нижньому пері рами ?
Можна купити спеціальну захисну деталь за 0,6...6 дол. Можна відрізати кавалок від старої покришки та закріпити на нижньому пері нейлоновими стяжками. Ще пара варіантів - використати обмотку від шоссейного керма або ізоленту з тканини.

догори

Iснує думка, що бiльшу частину робiт по налаштуванню та ремонту ровера його власник повинен робити сам - по майстернях не наiздишся, та й не всюди вони є. Мабуть, звертатися до майстера слiд лише коли потрiбно спецiальне обладнання або висока квалiфiкацiя, наприклад для протяжки коліс.
Авторські права належать авторам. Автори не відповідають за криві руки і неправильно зрозумілі інструкції.
Не намагайтеся щось зробити без відповідного рівня уміння роботи з інструментами і дотримуйтесь техніки безпеки.
Автори не несуть відповідальності за відсутність почуття гумору у відвідувачів.
Lviv, 2003-2011 © Sinelnikov Max